แม่แบบ:ชื่ออังกฤษ

Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

วิธีใช้ แก้

ใช้สำหรับบทความที่มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากยังไม่มีชื่อไทยกำหนด

{{ชื่ออังกฤษ|เหตุผล}}

เช่น

{{ชื่ออังกฤษ|ไม่มีชื่อภาษาไทยที่เหมาะสม}}

จะแสดงผลเป็น

หากไม่ใส่ตัวแปรเลย แม่แบบจะแสดงผลตามข้อความด้านบน

และสำหรับบทความที่ต้องการคงชื่อภาษาอื่นอย่างถาวร ให้เปลี่ยนไปใช้แม่แบบ {{ชื่อภาษาอื่น}}

ดูเพิ่ม แก้