แม่แบบ:จ้างเขียน

Stop bad orthography nuvola.svg

กรุณาอย่าใช้หน้าของวิกิพีเดียเพื่อแก้ไขหรือสร้างเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวคุณหรือได้รับการว่าจ้างให้มาเขียน


การกระทำดังกล่าวถือว่าขัดต่อนโยบายอัตชีวประวัติหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของวิกิพีเดีย

โปรดทำความเข้าใจวิกิพีเดียก่อนใช้งาน และแจ้งผู้เกี่ยวข้องกับบทความ/ผู้มอบหมาย/ผู้ว่าจ้างให้ทราบว่าที่นี่ไม่สนับสนุนให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียแก้ไขหรือสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับตัวเอง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนวิกิพีเดียภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์