แม่แบบ:กล่องข้อมูล นักออกแบบ


กล่องข้อมูลนักออกแบบ (รวมถึงสถาปนิกและมัณฑณากร) สามารถใช้ได้กับนักออกแบบชายและหญิงในทุกบทความของวิกิพีเดีย

การใช้งานแก้ไข

กล่องข้อมูลนี้สามารถใช้ได้ในบทความโดยการคัดลอกทั้งหมดนี้ลงในหน้าบทความนั้นๆ เฉพาะ ชื่อ, อาชีพ, เป็นที่รู้จักจาก เท่านั้นที่จำเป็นต้องใส่

{{กล่องข้อมูล นักออกแบบ
| name     = 
| honorific_suffix    =
| image     = [[ไฟล์:Designer-Dieter_Rams.jpg|thumb]]
| imagesize  = 
| caption    = 
| birthdate   = 
| birthplace  = 
| deathdate  = 
| deathplace  = 
| residence   =
| nationality  = 
| othername  = 
| occupation  = 
| known_for  =
| spouse     = 
| homepage   = 
}}

ช่องต่างๆแก้ไข

Parameter Explanation
name * ใส่ชื่อนักออกแบบ (ส่วนใหญ่จะใส่ตามบทความ)
image ใส่ภาพของนักออกแบบ อาจจะไม่ใส่ก็ได้
imagesize ใส่ความกว้างของภาพ ถ้าไม่ใส่ค่าจะอยู่ที่ 220 พิกเซล
caption ใส่คำบรรยายใต้ภาพ
birthdate ใส่วันเกิด
birthplace ใส่ที่อยู่ที่เกิด ได้แก่ เมือง,รัฐ,ประเทศ
deathdate ใส่วันที่เสียชีวิต (เฉพาะบุคคลที่เสียแล้วเท่านั้น)
deathplace ใส่สถานที่ที่เสียชีวิต เมือง,รัฐ,ประเทศ
residence ประเทศที่พำนักถาวรล่าสุด (ที่ไม่ใช่สัญชาติ)
nationality สัญชาติ
othername ใส่ชื่ออื่นของนักออกแบบที่เป็นที่รู้จักนอกจากชื่อจริง
known_for * ใส่งานออกแบบ, เหตุการณ์ที่ทำให้เป็นที่รู้จักดี
occupation * ใส่อาชีพ
spouse ระบุชื่อ และนามสกุลของคู่สมรส Insert the names of the actor's spouses. Use the format:

FirstName MaidenName (Year-Year)

Note: If still married, use "present" in place of the end year. In addition, separate multiple entries with a line break ( <br/>).
homepage Insert the actor's official website. Format the link:

[http://www.website.com/ www.website.com]