นวนิยาย
{{{title}}}
ผู้แต่งเรื่อง {{{author}}}
เขียนภาพ {{{artist}}}
ตีพิมพ์โดย {{{publisher}}}
นิตยสาร {{{serialized}}}
ตีพิมพ์เมื่อ {{{published}}}
ตีพิมพ์เมื่อ {{{first_run}}} – ปัจจุบัน
จำนวนเล่ม {{{num_volumes}}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]