แม่แบบ:กล่องข้อมูล กษัตริย์ย่อ

{{{name}}}
{{{kingdom}}}
{{กล่องข้อมูล กษัตริย์ย่อ
| name    = 
| kingdom  = (ตำแหน่ง เช่น มหากษัตริย์ชนแฟรงค์)
| image    = 
| imagesize  = 220px
| caption   = 
| dynasty   = 
| reign   = 
| predecessor   = 
| successor   = 
| queen   = 
| queen_of   = (ถ้าใช้แม่แบบกับพระมเหสี)
| birth_date = 
| death_date = 
| signature =
| work = 
| wiki_links  = (โยงไปยังหมวดหมู่ถ้าต้องการ)
}}
โคลวิสที่ 1
พระมหากษัตริย์แห่งชนแฟรงค์
François-Louis Dejuinne (1786-1844) - Clovis roi des Francs (465-511).jpg

“โคลวิสพระมหากษัตริย์ชนแฟรงค์”
โดย François-Louis Dejuinne
ราชวงศ์ ราชวงศ์เมโรแว็งเชียง
ครองราชย์ ค.ศ. 509 - ค.ศ. 511
พระมเหสี โคลทิลเดอ (นักบุญ)
ประสูติ ค.ศ. 466
สวรรคต ค.ศ. 511
งานสำคัญ รวมชนเผ่าแฟรงค์ต่างเข้ามาอยู่ภายใต้พระมหากษัตริย์องค์เดียว
จักรวรรดิแฟรงค์