แม่พระรับสาร[1] (อังกฤษ: Annunciation, Annunciation of Mary, Annunciation of the Lady หรือ Annunciation of the Blessed Virgin Mary[2]) เป็นการฉลองในศาสนาคริสต์ต่อการประกาศของอัครทูตสวรรค์กาเบรียลต่อแม่พระมารีย์ว่าพระนางจะปฏิสนธิและบังเกิดบุตรโดยปฏิสนธินิรมล และพระนางจะกลายเป็นพระมารดาพระเจ้า กาเบรียลได้แจ้งในพระนางตั้งชื่อบุตรว่า "เยซู" อันแปลว่า "YHWH คือทางรอด"[3]

แม่พระรับสาร โดยการาวัจโจ, ราวปี 1608 ปัจจุบันจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์โบอาร์เดอนองต์

ใน Luke 1:26 ระบุว่าแม่พระรับสารเกิดขึ้นใน "เดือนที่หก" ของการตั้งครรภ์ของเอลิซาเบธเป็นนักบุญจอห์นผู้ให้บัพติศมา[4] คริสต์ชนจำนวนมากเฉลิมฉลองเหตุการณ์นี้ในวันฉลองแม่พระรับสาร ตรงกับวันที่ 25 มีนาคม[5] ซึ่งเป็นวันที่ได้จากการประมาณ 9 เดือนก่อนหน้าคริสต์มาส วันสมภพของพระเยซู

ตามพระกิตติคุณของลูกา , 1; 26: ในเดือนที่หก ทูตสวรรค์กาเบรียลถูกส่งมาจากพระเจ้าไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นกาลิลีชื่อนาซาเร็ธ เพื่อไปยังหญิงพรหมจารีที่หมั้นหมายกับชายชื่อโยเซฟจากบ้านของดาวิด หญิงพรหมจารีคนนั้นชื่อมารีย์ พระองค์เสด็จเข้าไปในที่ซึ่งนางอยู่และตรัสแก่นางว่า"สวัสดี เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับเจ้า " เธอรู้สึกกระวนกระวายใจกับคำพูดเหล่านี้ และคิดว่าคำทักทายนี้อาจหมายถึงอะไร ทูตสวรรค์กล่าวแก่นางว่า"มารีย์เอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าได้รับพระคุณต่อพระพักตร์พระเจ้าแล้ว เจ้าจะตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชายคนหนึ่ง และเจ้าจะตั้งชื่อบุตรนั้นว่าเยซู" เขาจะยิ่งใหญ่และจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของผู้สูงสุด พระยาห์เวห์พระเจ้าจะประทานบัลลังก์ของดาวิด บิดาของเขาแก่เขา เขาจะปกครองชั่วนิรันดร์เหนือวงศ์วานของยาโคบ และอาณาจักรของเขาจะไม่มี f มารีย์พูดกับทูตสวรรค์ว่า: - จะทำอย่างไรเพราะฉันไม่รู้จักผู้ชายคนหนึ่ง?ทูตสวรรค์จึงตอบเขาว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จลงมาเหนือท่าน และฤทธิ์อำนาจขององค์ผู้สูงสุดจะปกคลุมท่าน ดังนั้นผู้ที่จะถือกำเนิดมาเป็นผู้บริสุทธิ์จะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า และที่นั่นคุณมีเอลิซาเบธ ญาติของคุณซึ่งอยู่ในวัยชราแล้วตั้งครรภ์ลูกชายด้วย และคนที่พวกเขาเรียกว่าหมันนั้นอยู่ในเดือนที่หกของเธอแล้ว เพราะไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้า มารีย์จึงกล่าวว่า "นี่คือทาสขององค์พระผู้เป็นเจ้า ขอให้เป็นไปตามคำของท่าน" แล้วทูตสวรรค์ก็จากไป [ 4 ]

อ้างอิง

แก้
  1. ราชบัณฑิตยสถาน. (2548). พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน. ISBN 974-9588-33-9. หน้า 48.
  2. "Lessons for Holy Days » The Prayer Book Society of Canada". Prayerbook.ca. 2014-03-23. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2014-03-27.
  3. "Bible Gateway passage: Matthew 1:18-23 - Complete Jewish Bible". Bible Gateway.
  4. Patella, Michael (2005), The Gospel according to Luke, p. 14, ISBN 0-8146-2862-1
  5. EB (1878).