เปิดเมนูหลัก

แม่ปูเปรี้ยว เป็นบทประพันธ์ของ นันทนา วีระชน ถูกสร้างเป็นละครแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 สร้างโดย ดาราวิดีโอ นำแสดงโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช และ อรพรรณ พานทอง ออกอากาศทางช่อง 7 ครั้งที่สองในปี พ.ศ. 2544 สร้างโดย ชลลัมพี นำแสดงโดย เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล และ ชลธิชา นวมสุคนธ์ ออกอากาศทางช่อง 3 ครั้งที่สามในปี พ.ศ. 2555 สร้างโดย บริษัท นพพร โปรโมชั่น แอนด์ พิคเจอร์ จำกัด นำแสดงโดย รังสิต ศิรนานนท์ และ ทัศนียา การสมนุช ออกอากาศทาง ช่อง 7

เรื่องย่อแก้ไข

เรืองราวของชายหนุ่มเจ้าของโรงแรมริมชายทะเล มีชีวิตดีๆตั้งแต่เด็ก

นักแสดงแก้ไข

ปี พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2544 พ.ศ. 2555
สถานีออกอากาศ ช่อง 7 ช่อง 3 ช่อง 7
ผู้สร้าง ดาราวิดีโอ ชลลัมพี นพพร โปรโมชั่น
บทโทรทัศน์ ปณธี
ผู้กำกับ ชัยวุฒิ เทพวงษ์
นนทพัทธ์ หรือ นนท์ ฉัตรชัย เปล่งพานิช เพ็ญเพ็ชร เพ็ญกุล รังสิต ศิรนานนท์
ปริทรรศน์ หรือ ปู อรพรรณ พานทอง ชลธิชา นวมสุคนธ์ ทัศนียา การสมนุช
ผจญ อนันต์ บุนนาค อานัส ฬาพานิช
วันวิสา ไปรมา รัชตะ สุธิตา เกตานนท์ ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล
กำนันธง ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี
เปรมรัศมี พรรัมภา สุขได้พึ่ง
แสงหล้า อัญชลี ไชยศิริ ศิริพร อยู่ยอด ธมลพรรณ์ ภานุชิตพุทธิวงศ์
ปลิว บริบูรณ์ จันทร์เรือง กฤษฎา สุภาพพร้อม
สารวัตรลิขิต ปัญญาพล เดชสงค์
เสี่ยจิว อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
มังกร ศรุต สุวรรณภักดี
ลุงเอื้ยน กล้วย เชิญยิ้ม
ป้าเฉ่ง จารุศิริ ภูวนัย
มิ่ง จิรพัฒน์ อินทรสถิตย์
ขวัญ นภัสดล เกษศิริ
แตงโม กชกร ส่งแสงเติม
ดอน ณัขชุกร ไหมกัน
ลูกน้ำ เพิ่มสกุล
หมวย อภัสนันท์ คุณสิงห์
ใหญ่ สุวรรณ บวรศิริเกียรติ
หยวน ศุภกร เพิ่มสุธาโภชน์
วิน ณัฐพล รัตนิพนธ์
นักแสดงรับเชิญ
พัทธ์/หมอยุทธ์ ศุภกิจ บัวงาม
ประพันธ์ ตฤณ เศรษฐโชค
รัฐมนตรีบรรเจิด วิศิษฐ์ ยุติยงค์
เพื่อนของเปรมรัศมี เฌอกาญจน์ เอี่ยมอ่อง
นนท์ (วัยเด็ก) ด.ช.จอมยุทธ์ เหล่าเจริญพรกุล
ปู (วัยเด็ก) ด.ญ.ชวัลรัตน์ เจนจิตรานนท์
ลูกหมี ด.ญ.ชนัญญา เลิศวัฒนามงคล
ปลาเก๋า ด.ช.ภัทรกร ประเสริฐเศรษฐ์
น้ำหวาน ด.ญ.ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
แคทซี่ ด.ญ.พิชชา ชินวัตร
มิสเตอร์แดนเนียล mrs.Dernal korearmos