แม่น้ำโคโลราโด มีความยาวประมาณ 2,330 กิโลเมตร มีอัตราการไหลอยู่ที่ประมาณ 570 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในฤดูแล้ง และมีอัตราการไหลประมาณ 28,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในฤดูน้ำหลาก แม่น้ำอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร ไหลจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ใต้สู่ทะเลสาบมี๊ด ไหลออกสู่ทะเลที่อ่าวแคลิฟอร์เนีย น้ำในแม่น้ำจะมีอุณหภูมิคงที่ประมาณ 10 องศาเซลเซียส เพราะ ก่อนที่แม่น้ำจะเข้ามาแกรนด์แคนยอนจะมีเขื่อนที่เกลนแคนยอนซึ่งจะใช้น้ำจากระดับลึกประมาณ 200 ฟุตใต้เขื่อนมาปั่นไฟ น้ำในแม่น้ำโคโลราโดจึงมีอุณหภูมิคงที่ทั้งปี

ภาพแผ่นที่แสดงการไหลของแม่น้ำโคโลราโด
ภาพแม่น้ำโคโลราโดบริเวณมาร์เบิลแคนยอน ทางตอนเหนือของแกรนด์แคนยอน

แม่น้ำโคโลราโดไหลผ่านที่ราบสูงด้วยความเร็วเฉลี่ย 32 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พร้อมเซาะกร่อนหินและดินตามเส้นทางไปวันละหลายล้านตัน และจากการไหลอันเชี่ยวกรากของกระแสน้ำในแม่น้ำโคโลราโด ทำให้เกิดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกอย่างหนึ่ง คือ แกรนด์แคนยอน และแม่น้ำโคโลราโดยังเป็นแม่น้ำที่มีชื่อเสียงในด้านการล่องแก่งเป็นอันดับต้นๆในอเมริกาอีกด้วย ดังนั้นในแต่ละปีจึงมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแม่น้ำโคโลราโดเป็นจำนวนมาก โดยจุดชมวิว Mahave Point ถือว่าเป็นจุดชมแม่น้ำโคโลราโดที่สวยที่สุด

ในเส้นทางการไหลของแม่น้ำจะมีเขื่อนฮูเวอร์ตั้งขวางการไหลของแม่น้ำสายนี้อยู่เพื่อทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับรัฐต่างๆได้ถึง 4 รัฐ ซึ่งเขื่อนนี้เองที่ทำให้เกิดทะเลสาบมี๊ด

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้