เทราน์ (เยอรมัน: Traun) เป็นแม่น้ำในรัฐอัปเปอร์ออสเตรียของประเทศออสเตรีย มีต้นน้ำไหลมาจากทิวเขาโทเทิสในรัฐสตีเรีย ไหลผ่านทะเลสาบสองแห่งอันได้แก่ทะเลสาบฮัลชตัทและทะเลสาบเทราน์ในแหล่งมรดกโลกซัลทซ์คัมเมอร์กูท ก่อนไปบรรจบกับแม่น้ำดานูบบริเวณเมืองลินซ์ ก่อนปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 แม่น้ำสายนี้เป็นเส้นทางคมนาคมเพียงเส้นทางเดียวที่จะไปถึงหมู่บ้านฮัลชตัท

แม่น้ำเทราน์
ลักษณะทางกายภาพ
ปากน้ำแม่น้ำดานูบ
ความยาว153 km (95 mi)