แม่น้ำอารากาวะ

แม่น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดไซตามะและโตเกียวในประเทศญี่ปุ่น

แม่น้ำอารากาวะ (ญี่ปุ่น: 荒川โรมาจิArakawa) เป็นแม่น้ำสายสำคัญสายหนึ่งที่ไหลผ่านกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาโคบูชิ จังหวัดไซตามะ และไหลออกสู่อ่าวโตเกียว มีความยาวทั้งสิ้น 173 กิโลเมตร มีพื้นลุ่มน้ำทั้งสิ้น 2,940 ตารางกิโลเมตร บริเวณที่กว้างที่สุดของแม่น้ำมีความกว้างทั้งสิ้น 2,537 เมตร ในบริเวณสะพานโกนาริ ซึ่งกว้างเป็นอันดับที่หนึ่งในญี่ปุ่น

แม่น้ำอารากาวะ

แม่น้ำอารากาวะมีแม่น้ำคู่แฝดคือแม่น้ำโพโทแม็ก ในสหรัฐอเมริกา

อ้างอิง แก้