แม่น้ำสังแก

แม่น้ำสังแก (Sangkae River ) หรือสตึงสังแก (Stung Sangkae ) เป็นแม่น้ำในจังหวัดพระตะบอง ทางตะวันตกของกัมพูชา ไหลลงสู่ทะเลสาบเขมร[1] โดยไหลผ่านตัวเมืองพระตะบอง [2]

เรือนแพในบริเวณแม่น้ำสังแก กัมพูชา


อ้างอิงแก้ไข