แม่น้ำสังแก

แม่น้ำสังแก (Sangkae River ) หรือสตึงสังแก (Stung Sangkae ) เป็นแม่น้ำในจังหวัดพระตะบอง ทางตะวันตกของกัมพูชา ไหลลงสู่ทะเลสาบเขมร[1] โดยไหลผ่านตัวเมืองพระตะบอง [2]

เรือนแพในบริเวณแม่น้ำสังแก กัมพูชา

มีต้นน้ำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บนเทือกเขาในเขตเมืองไพลิน แล้วแยกเป็นสองแคว คือ คลองดำบองและคลองสังแก ก่อนจะไหลเข้าสู่เมืองพระตะบอง ต่อมาถูกเปลี่ยนทางเดินน้ำเพราะทัพสยามได้ปิดกั้นคลองดำบอง ทำให้น้ำไหลทางเดียวจนคลองสังแกเป็นแควใหญ่และลึกดังเช่นที่เห็นในปัจจุบัน[3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1997 CIA map.
  2. "www.awimaway.com". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2011-09-04. สืบค้นเมื่อ 2012-06-05.
  3. "พระตะบอง ตระกูลอภัยวงศ์และประวัติศาสตร์นอกตำรา". สารคดี.