แม่น้ำสรัสวดี

(เปลี่ยนทางจาก แม่น้ำสรัสวตี)

แม่น้ำสรัสวดี หรือ สรัสวตีนที เป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ปรากฏในฤคเวท[1] และในเอกสารยุคพระเวท และหลังพระเวท เป็นแม่น้ำสำคัญสายหนึ่งที่มีบทบาทอย่างมากในศาสนาพระเวท

เส้นทางแม่น้ำฆัคคร-หักระในสมัยฤคเวทถึงปัจจุบัน โดยมีคลอดดั้งเดิมของอารยาวรรต/กุรุ และ(ก่อน-)ฮารัปปา Hakkra/สตลุช-ยมุนา ตามข้อเสนอของ Clift et al. (2012) และ Khonde et al. (2017)[a] ดูภาพดาวเทียม ที่นี่
1 = แม่น้ำโบราณ
2 = แม่น้ำในปัจจุบัน
3 = ทะเลทรายธาร์ในปัจจุบัน
4 = ชายฝั่งในอดีต
5 = ชายฝั่งในปัจจุบัน
6 = เมืองในปัจจุบัน
7 = สายฮารัปปา Hakkra ที่แห้งขอด และคลองก่อนฮารัปปาสตลุช(Clift et al. (2012))

แรกเริ่มแล้วพระแม่สรัสวตีทรงเป็นรูปบุคลาธิษฐานของแม่น้ำนี้ แต่ต่อมาก็ได้วิวัฒนาการขึ้นมาเป็นเทวีที่มีเอกลักษณ์ของพระองค์แยกจากแม่น้ำ[2] ชาวฮินดูบางส่วนเชื่อว่าแม่น้ำสรัสวตีปรากฏอยู่ในรูปเมทาฟิสิกส์ และบรรจบกับแม่น้ำอีกสองสาย คือ แม่น้ำคงคา และ แม่น้ำยมุนา ตรงจุดที่เรียกว่าไตรเวนิสังคัม[3]

นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 นักวิชาการเชื่อกันว่าแม่น้ำสรัสวตีในพระเวทคือระบบแม่น้ำฆัคคร-หักระ ซึ่งไหลผ่านทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และปากีสถานตะวันออก ระหว่างแม่น้ำยมุนาและแม่น้ำสุตเลช หลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมระบุว่าในอดีตมีแม่น้ำสายใหญ่ที่เคยไหลผ่านตรงแม่น้ำฆัคครในปัจจุบัน[4]

ดูเพิ่ม แก้

แม่แบบ:Col div

หมายเหตุ แก้

อ้างอิง แก้

  1. Kinsley 1998, p. 11, 13.
  2. Kinsley 1998, p. 10, 55-57.
  3. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ EB-Sarasvati
  4. Kalyanaraman, S., บ.ก. (2008), Vedic River Sarasvati and Hindu Civilization, Aryan Books International, PP.308, ISBN 978-81-7305-365-8

บรรณานุกรม แก้

สิ่งตีพิมพ์
ข้อมูลเว็บ

อ่านเพิ่ม แก้

  • Chakrabarti, D. K., & Saini, S. (2009). The problem of the Sarasvati River and notes on the archaeological geography of Haryana and Indian Panjab. New Delhi: Aryan Books International.
  • An archaeological tour along the Ghaggar-Hakra River by Aurel Stein

แหล่งข้อมูลอื่น แก้