แม่น้ำสติกซ์

บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับสติกซ์ ในความหมายอื่น ดูที่ สติกซ์ (แก้ความกำกวม)

แม่น้ำสติกซ์ (อังกฤษ: Styx) เป็นแม่น้ำในเทพปกรณัมกรีกซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างพิภพกับโลกบาดาล (เขตแดนดังกล่าวมักเรียก เฮดีส อันเป็นพระนามของผู้ปกครอง) แม่น้ำสติกซ์ เฟลจิชัน (Phlegethon) แอคะรัน (Acheron) ลีธี (Lethe) และ โคซีตัส (Cocytus) ล้วนบรรจบกันที่ใจกลางโลกบาดาลตรงบึงใหญ่ ซึ่งบ้างเรียก สติกซ์ ตามเฮโรโดตัส แม่น้ำสติกซ์กำเนิดใกล้เฟนอช (Feneos)

การข้ามแม่น้ำสติกซ์

เทวดาทั้งหลายต่างถูกผูกมัดด้วยแม้น้ำสติกซ์ และปฏิญาณสาบานต่อมัน สาเหตุเพราะระหว่างสงครามไททัน สติกซ์ เทวดาแห่งแม่น้ำสติกซ์ เข้ากับซูส หลังสงคราม ซูสประทานสัญญาว่าให้คำปฏิญาณทั้งหมดสาบานแก่พระนาง

เชื่อว่า แครอน คนแจว เป็นผู้พาดวงวิญญาณเพิ่งตายข้ามแม่น้ำนี้เข้าโลกบาดาล แม้ในแหล่งกรีกและโรมันต้นฉบับ ตลอดจนในดันเต แครอนแจวในแม่น้ำแอคะรอน