แม่น้ำบักดั่ง (เวียดนาม: Sông Bạch Đằng; Bạch Đằng Giang, ) เป็นแม่น้ำทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม อยู่ใกล้กับอ่าวหะล็อง ไหลผ่านเมืองกว๋างเอียนของจังหวัดกว๋างนิญ และอำเภอถวีเงวียนของไฮฟอง มีความยาวทั้งสิ้น 40 กิโลเมตร

แม่น้ำบักดั่ง

แม่น้ำบักดั่งมียุทธการที่สำคัญ 3 เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เวียดนาม ในปี ค.ศ. 938 ส่งผลให้เวียดนามได้รับเอกราช ในปี ค.ศ. 981 และ ค.ศ. 1288 นายพล เจิ่น ฮึง เด่า ได้ขับไล่กองทัพมองโกเลีย[1]

อ้างอิง แก้

  1. Wieslaw Olszewski, "History of Vietnam", Ossolineum, 1991