แม่น้ำจู หรือ แม่น้ำเพิร์ล (Pearl River) หรือเดิมมักเรียกว่า แม่น้ำกวางตุ้ง เป็นระบบแม่น้ำที่ครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้างทางใต้ของประเทศจีน ชื่อเรียกแม่น้ำอาจครอบคลุมพื้นที่ลุ่มแม่น้ำซี (ตะวันตก), แม่น้ำเป่ย (เหนือ) และแม่น้ำตง (ตะวันออก) ในมณฑลกวางตุ้ง ทั้งหมดถือเป็นแควแม่น้ำของแม่น้ำจู เพราะมีดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำเดียวกัน หากวัดจากจุดที่ไกลสุดของแม่น้ำซีแล้ว แม่น้ำจูถือเป็นแม่น้ำยาวเป็นอันดับ 3 ของประเทศจีน มีความยาว 2,400 กิโลเมตร (1,500 ไมล์) มีความยาวรองจากแม่น้ำแยงซีและแม่น้ำหวง และถือเป็นแม่น้ำที่มีปริมาณน้ำมากเป็นอันดับสอง รองจากแม่น้ำแยงซี แม่น้ำมีพื้นที่ลุ่มน้ำ 409,480-ตารางกิโลเมตร (158,100-ตารางไมล์) ไหลผ่านเหลียงกวัง (มณฑลกวางตุ้งและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง) รวมถึงบางส่วนของมณฑลยูนนาน มณฑลยูนนาน มณฑลหูหนาน และมณฑลเจียงซี ของประเทศจีน และยังไหลไปทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม ผ่านจังหวัดกาวบั่งและจังหวัดหลั่งเซิน

จู
แม่น้ำ
Humen Bridge-1.jpg
แม่น้ำจูบริเวณฮู่เหมิน
ต้นกำเนิดหลัก มีแควแม่น้ำหลายสาย
ปากแม่น้ำ ทะเลจีนใต้
 - ตำแหน่ง มณฑลกวางตุ้ง
ความยาว 2,400 km (1,500 mi)[1] km (ข้อผิดพลาดนิพจน์: "," เป็นอักขระที่ไม่รู้จัก mi)
ระบบแมน้ำในประเทศจีนและเวียดนาม
ระบบแมน้ำในประเทศจีนและเวียดนาม

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Encyclopædia Britannica: Yangtze River". Archived from the original on 2008-08-21. สืบค้นเมื่อ 2013-03-08.