แม่น้ำจันทบุรี หรือเดิมเรียกว่า แม่น้ำจันทบูร เป็นแม่น้ำสายหลักของจังหวัดจันทบุรี มีต้นกำเนิดจากบริเวณเขาสอยดาวเหนือในเขตอำเภอเขาคิชฌกูฏ ไหลผ่านอำเภอมะขามและอำเภอเมืองจันทบุรีไปลงอ่าวไทยที่ปากน้ำแหลมสิงห์[1] เขตอำเภอแหลมสิงห์ มีความยาวทั้งสิ้นประมาณ 105 กิโลเมตร[2] มีชื่อเรียกเป็นตอน ๆ ตั้งแต่ต้นน้ำคือคลองตารอง คลองจันทเขลม คลองน้ำขุ่น คลองจันทบุรี และแม่น้ำจันทบุรี มีลำน้ำสาขาที่สำคัญคือคลองตาหลิ่ว คลองตะเคียนทอง คลองฉมัน คลองลี่ และคลองท่าช้าง ตรงปากแม่น้ำมีสะพานตากสินมหาราชหรือสะพานแหลมสิงห์ทอดข้าม เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก มีความยาว 1.06 กิโลเมตร

แม่น้ำจันทบุรี
แม่น้ำจันทบูร, คลองตารอง, คลองจันทเขลม,
คลองน้ำขุ่น, คลองจันทบุรี
แม่น้ำจันทบุรีในเขตตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี
ที่ตั้ง
ประเทศ ไทย
จังหวัดจันทบุรี
ลักษณะทางกายภาพ
ต้นน้ำเขาสอยดาวเหนือ
 • ตำแหน่งตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ
ปากน้ำปากน้ำแหลมสิงห์
 • ตำแหน่ง
ตำบลบางกะไชยและตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์
 • พิกัด
12°28′53.8″N 102°03′30.2″E / 12.481611°N 102.058389°E / 12.481611; 102.058389
ความยาว105 กิโลเมตร (65 ไมล์)
ลุ่มน้ำ
ระบบแม่น้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก
ลำน้ำสาขา 
 • ซ้ายคลองบุญมาก, คลองตาหลิ่ว, คลองตะเคียนทอง, ห้วยกระสือน้อย, คลองกะทิง, คลองขนม, คลองพวง, คลองเล็ก, คลองฉมัน, คลองลี่, คลองเกาะ, ลำรางหนองปึก, คลองพลับพลา, คลองสระบาป (ลำสมอ), คลองอ่าวขุนไชย, คลองบางสระเก้า, คลองพลิ้ว
 • ขวาคลองชีพ, คลองทรายใหญ่, คลองเพ็งตั๊ก, ห้วยปลายด้วน, คลองน้ำเป็น, คลองทะลุ, คลองดินแดง, คลองว่านเหลือง, คลองกะแพรกโอน (มาบชะโอน), คลองหิน, คลองหนองกะเพลิง, คลองหนองสาระภา, คลองยาง, คลองท่าช้าง, คลองน้ำใส, คลองบางกะจะ, คลองลำแพน, คลองสองพี่น้อง

บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรีมีชุมชนเก่าแก่ของชาวจีนและชาวญวนที่อพยพมาอยู่ตั้งแต่สมัยที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายเมืองจันทบูรจากบ้านหัววังมายังบ้านลุ่ม[3] ปัจจุบันชุมชนริมน้ำจันทบูรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีที่พักหลากหลายประเภท เช่น โรงแรม เรือนแรม เป็นต้น[4]

อ้างอิง

แก้
  1. "ข้อมูลทั่วไป จังหวัดจันทบุรี". สำนักงานเกษตรจันทบุรี. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-06-28. สืบค้นเมื่อ 2022-08-15.
  2. ราชบัณฑิตยสถาน. อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557, หน้า 138.
  3. "ย้อนวันวานเดินชม "ชุมชนริมน้ำจันทบูร" ยลเสน่ห์วิถีชีวิตอันแสนสงบแห่งลุ่มแม่น้ำจันทบุรี". ผู้จัดการออนไลน์.
  4. "ชุมชนริมน้ำ จันทบูร".