แม่น้ำคูบัน (รัสเซีย: Куба́нь, สัทอักษรสากล: [kʊˈbanʲ]; Circassian: Псыжъ, Psyẑ [psəʐ] or Псыжь, Psyź สัทอักษรสากล: [psəʑ]; แม่แบบ:Lang-abq, Q̇vbina สัทอักษรสากล: [qʷʼbina]; คาราไช-บัลคาร์: Къобан, Qoban; Nogai: Кобан, Qoban; อังกฤษ: Kuban River) เป็นแม่น้ำบริเวณภูมิภาคคอเคซัสตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศรัสเซียทางฝั่งทวีปยุโรป ส่วนใหญ่ไหลผ่านดินแดนครัสโนดาร์ด้วยความยาว 660 กิโลเมตร (410 ไมล์) และยังไหลผ่านสาธารณรัฐคาราไช-เชียร์เคสส์ ดินแดนสตัฟโรปอล และสาธารณรัฐอะดีเกยา

แม่น้ำคูบัน
ต้นกำเนิด
 - ตำแหน่ง รัสเซีย
 - ระดับ
ปากแม่น้ำ
 - ตำแหน่ง ทะเลอะซอฟ
 - ระดับ
ความยาว 870 km (540 mi) km (ข้อผิดพลาดนิพจน์: "&" เป็นอักขระเครื่องหมายวรรคตอนที่ไม่รู้จัก mi)

แม่น้ำคูบันมีความยาว 870 กิโลเมตร (540 ไมล์) ไหลจากที่เหนือไปยังตะวันตก โดยมีต้นน้ำอยู่ใกล้ยอดเขาเอลบรุสของเทือกเขาคอเคซัส แล้วไหลลงอ่าวเตมรืยยัค ทะเลอะซอฟ สามารถเดินเรือได้ถึงเมืองครัสโนดาร์