แม่ค้า (ละครโทรทัศน์)

แม่ค้า เป็นนวนิยายไทยที่ประพันธ์โดยเวียงลาภ มาลาจันทร์ สร้างเป็นละครโทรทัศน์ 2 ครั้ง ผลิตโดยดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2556

แม่ค้า 2556.jpg
ประเภทดราม่า
สร้างโดยดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
เขียนโดยเวียงลาภ มาลาจันทร์
กำกับโดยประทุม มิตรภักดี
แสดงนำภัทรเดช สงวนความดี
อาภา ภาวิไล
สวิช เพชรวิเศษศิริ
มัณฑนา หิมะทองคำ
อุษณีย์ วัฒฐานะ
ปราบ ยุทธพิชัย
ชยพล บุนนาค
ดิอุชา ไชยชนากุล
ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
สมศักดิ์ ใจกว้าง
ดนตรีเปิดแม่ค้า
ประเทศแหล่งกำเนิดไทย ไทย
ภาษาต้นฉบับภาษาไทย
ผู้อำนวยการสร้างฝ่ายบริหารคณะกรรมการพิจารณาการผลิตละครโทรทัศน์
ผู้อำนวยการสร้างสยม สังวริบุตร
ไพรัช สังวริบุตร
ความยาวตอน2544. 1 ชั่วโมง 10 นาที 2556 35 นาที
เครือข่าย/ช่องสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7
ออกอากาศครั้งแรกพ.ศ. 2544
การออกอากาศแรก14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
เว็บไซต์

นักแสดงแก้ไข

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2544 พ.ศ 2556
สถานีออกอากาศ ช่อง 7
ผู้สร้าง ดีด้า วิดีโอ โปรดักชั่น
บทโทรทัศน์ รินฤดี วรพันธ์ รวี
ผู้กำกับการแสดง วัชรา สังข์สุวรรณ
นนทนันท์ สังข์สวัสดิ์
ประทุม มิตรภักดี
เวลาออกอากาศ วันศุกร์ - วันอาทิตย์
เวลา 20.20 น.
ทุกวัน
เวลา 18.30 น.
ภวัน (ตี๋เล็ก) อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร ภัทรเดช สงวนความดี
นิรชา (แตน) ทราย เจริญปุระ อาภา ภาวิไล
เดชา ทูน หิรัญทรัพย์ สวิช เพชรวิเศษศิริ
วิณี (ต้อย) ปิยะดา เพ็ญจินดา มัณฑนา หิมะทองคำ
สายวลี กชกร นิมากรณ์ อุษณีย์ วัฒฐานะ
เท่ง จักรกฤษณ์ คชรัตน์ ชยพล บุนนาค
ปาสินี (ผึ้ง) ปณิตา พัฒนาหิรัญ ดิอุชา ไชยชนากุล
ภวัต พงษ์ประยูร ราชอาภัย ศตวรรษ ดุลยวิจิตร
ภัทรมน ปนัดดา โกมารทัต สมฤทัย กล่อมน้อย
ปยุต ทนงศักดิ์ ศุภการ ปราบ ยุทธพิชัย
ฟ้าคำรณ เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ สามารถ พยัคฆ์อรุณ
ดาราวดี พิศมัย วิไลศักดิ์ เดือนเต็ม สาลิตุล
สวิต ภูมิพงษ์ หิรัญพฤกษ์ สุรบดินทร์ สมบัติเจริญ
ปิยะพัทธ์ (ต่อ) วิชญะ จารุจินดา ธีระธันญ์ ขจรชัยเดชาวัฒน์
อาม่าตี๋เล็ก บรรเจิดศรี ยมาภัย สินีนาฏ โพธิเวส
ป้ามน ปนัดดา โกมารทัต
คุณนายสายวลัย อมรา อัศวนนท์ สิริยา นฤนาท
จ่าดับ บุญโทน คนหนุ่ม พิเชษฐ ศรีราชา
ฮ้ง รวิช ไรวินท์
ตี๋ กีรติ เทพธัญญ์
จิก วรเชษฐ์ นิ่มสุวรรณ
น้อยหน่า รอง เค้ามูลคดี วรพรต ชะเอม
ปะแหวด ทรงพร ณ บางช้าง
เบื๊อก มิตร มิตรชัย จิรายุ ขุนรักษ์
ชาติ รติพงษ์ ภู่มาลี
คมสัน ณภพ ประสบลาภ
หยาด ลัดดาวรรณ์ มั่นคงดี
จันทร์เพ็ญ ศิโรรัตน์ ฉันท์ทอง
ภวัน (ตี๋เล็ก) (วัยเด็ก) ด.ช.ตรีวรัตถ์ ชุติวัฒน์ขจรชัย ด.ช.ชญานิน เต่าวิเศษ
นิรชา (แตน) (วัยเด็ก) ด.ญ.พิมประภา ตั้งประภาพร ด.ญ.ชินารดี อนุพงษ์ภิชาติ
ปาสินี (ผึ้ง) (วัยเด็ก) ด.ญ.อาภานุช สังวริบุตร -

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข