แมว (แก้ความกำกวม)

หน้าแก้ความกำกวมวิกิพีเดีย

แมว อาจหมายถึง

  • แมว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ชื่อทางวิทยาศาสตร์ ว่า Felis silvestris catus อยู่ในวงศ์ Felidae
  • ปลาแมว ปลาชนิดหนึ่งชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Setipinna melanochir
  • แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม นักดนตรี
  • วงศ์ย่อยแมว วงศ์ย่อยของ Felidae สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่รวมถึง แมว และเสือขนาดเล็กทั้งหมด
  • แมวน้ำ สัตว์น้ำชนิดหนึ่ง