โลโก้ทีมแมงปอล้อคลื่น

แมงปอล้อคลื่น ทีมฟุตบอลที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อการกุศลและการออกกำลังกายเป็นหลัก โดย ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง และเพื่อนๆทั้งในและนอกวงการบันเทิง

ทีมแมงปอล้อคลื่นเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 และลงแข่งเพื่อการกุศลเรื่อยมา ได้ร่วมลงแข่งเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยและยังได้ร่วมแข่งเพื่อการกุศลกับคนไทยในต่างประเทศอีกด้วย เช่น สหรัฐอเมริกา, สิงค์โปร์, และอังกฤษ

สมาชิกในทีมแมงปอล้อคลื่นแก้ไข

สมาชิกในทีมที่เป็นที่รู้จัก เช่น

 
ทีมแมงปอล้อคลื่น และ ทีมกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อ สิงหาคม 2546

และอีกมากมายทั้งในและนอกวงการบันเทิง

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • tangsaksit.com แท่งศักดิ์สิทธิ์ดอตคอม