ยุโรปภาคพื้นทวีป

(เปลี่ยนทางจาก แผ่นดินใหญ่ยุโรป)

ยุโรปภาคพื้นทวีป (อังกฤษ: Continental Europe) หรือยุโรปแผ่นดินใหญ่ (อังกฤษ: Mainland Europe) หรือทวีป (อังกฤษ: the Continent) คือแผ่นดินทวีปยุโรปที่ยกเว้นเกาะต่างๆ และบางครั้งก็ยกเว้นคาบสมุทร[1] ในการใช้ในอังกฤษคำนี้นี้หมายถึงทวีปยุโรปที่ยกเว้นสหราชอาณาจักร, เกาะแมน, ไอร์แลนด์ และไอซ์แลนด์ ความหมายโดยทั่วไปของ “ยุโรปภาคพื้นทวีป” หมายถึง “ยุโรปแผ่นดินใหญ่ที่ไม่รวมสหราชอาณาจักร ไอร์แลนด์ และไอซ์แลนด์” ประเทศเกาะอื่นที่ไม่รวมคือไซปรัสและมอลตา แต่ในบริเวณอื่นของยุโรปความหมายของคำนี้อาจจะแตกต่างออกไป เช่นในบางคำจำกัดความก็ขยายไปถึงประเทศภายในเทือกเขายูรัลและเทือกเขาคอเคซัส

ยุโรปภาคพื้นทวีป

อ้างอิง

แก้
  1. "Merriam Webster dictionary definition".

ดูเพิ่ม

แก้