แป้งข้าวเจ้า หรือ แป้งญวน เป็นแป้งที่ทำมาจากข้าว เป็นแป้งที่ใช้มากที่สุดในการทำขนมไทย ในสมัยก่อนใช้แป้งสดที่โม่จากข้าวสารแช่น้ำค้างคืน นำแป้งที่ได้จากการโม่มาทับน้ำออก ก็จะได้แป้งที่พร้อมนำไปทำขนม ปัจจุบันนิยมใช้แป้งแห้งที่ผลิตจากโรงงาน เนื้อแป้งข้าวเจ้ามีลักษณะสากมือ เป็นผงหยาบกว่าแป้งสาลี[1] มีหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน เช่น แป้งข้าวเจ้าแบบโม่น้ำ, แป้งข้าวเจ้าแบบโม่แห้ง, แป้งข้าวเจ้าแบบโม่ผสม

อ้างอิง แก้

  1. ตำราขนมหวาน. กทม. แสงแดด. 2539