ตากิตุส

(เปลี่ยนทางจาก แทซิทัส)

ปูบลิอุส (หรือ กาอิอุส) กอร์เนลิอุส ตากิตุส (ละติน: Pvblivs (Gaivs) Cornelivs Tacitvs; ประมาณ ค.ศ. 56 - ค.ศ. 117) เป็นชาวโรมันและนักประวัติศาสตร์ของจักรวรรดิโรมันผู้บันทึกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสมัยโรมัน อาทิ เหตุการณ์ระเบิดของภูเขาไฟวิสุเวียส ตากิตุสเป็นหนึ่งในนักประวัติศาสตร์ของโรมที่โด่งดัง โดยบันทึกต่าง ๆ ของเขาเป็นภาษาละติน

ตากิตุส
ตากิตุส
ตากิตุส
เกิดประมาณ ค.ศ. 56
เสียชีวิตประมาณ ค.ศ. 117
อาชีพวุฒิสภา, กงสุล, ข้าหลวง, นักประวัติศาสตร์
แนวประวัติศาสตร์
หัวข้อประวัติศาสตร์, ชีวประวัติ, ศิลปะการพูด