แช เจ-กง

(เปลี่ยนทางจาก แชเจกง)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

แช เจ-กง (เกาหลี: 채제공; ค.ศ. 1720 - 1799) [1]) เป็นขุนนางที่รับราชการมาตั้งแต่รัชกาล พระเจ้าย็องโจ โดยเป็นขุนนางที่สนับสนุน องค์ชายอี ซัน ร่วมกับขุนนางอีกหลายคน ได้แก่ ฮง กุก-ย็อง, แพ็ก ดง-ซู

แช เจ-กง
{{{alt}}}
ย็องอีจ็อง
อัครมหาเสนาบดี
25 พฤษภาคม ค.ศ. 1793 – 4 มิถุนายน พ.ศ. 1793
กษัตริย์พระเจ้าช็องโจ
ก่อนหน้าชอยฮโยวอน
ถัดไปฮงนักซุง
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิดค.ศ. 1720
 โชซ็อน
อสัญกรรมค.ศ. 1799
ฮันยัง  โชซ็อน
ตระกูลแช

เมื่อองค์ชายอี ซันได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าช็องโจ ก็แต่งตั้งฮง กุก-ย็อง เป็นราชเลขา, แช เจ-กง เป็นอัครมหาเสนาบดี

เมื่อองค์ชายอี ซันโปรดให้ตั้งหอสมุด คยูจังกัก ขึ้นในปี ค.ศ. 1776 ก็โปรดให้ แช เจ-กง เป็นหัวหน้าของคยูจังกัก

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข