แจ๊สฟิวชัน (อังกฤษ: jazz fusion) ในบางครั้งอาจเรียกว่า ฟิวชัน (fusion) หรือ แจ๊สร็อก (jazz-rock) เป็นแนวดนตรีประสานที่พัฒนามาจากการผสมของดนตรีฟังก์และอาร์แอนด์บี จังหวะและการพัฒนามาและเอฟเฟกอิเล็กทรอนิกส์ของเพลงร็อก มีเครื่องหมายประจำจังหวะที่ซับซ้อน ที่ไม่ได้เอามาจากดนตรีตะวันตก เครื่องดนตรีทั่วไปมีส่วนประกอบเข้าใกล้ดนตรีแจ๊สไปยังการแสดงของกลุ่มยืดยาว โดยมักจะใช้เครื่องเป่าลมและทองเหลืองและการแสดงในระดับสูงของเทคนิคในการใช้เครื่องดนตรี คำว่า "แจ๊สร็อก" มักถูกใช้เป็นคำพ้องกับ "แจ๊สฟิวชัน" เช่นเดียวกับดนตรีที่เล่นในปลายทศวรรษที่ 1960 และ 1970 ยุคที่วงร็อกได้เพิ่มองค์ประกอบของดนตรีแจ๊ส

แจ๊สฟีวชัน
แหล่งกำเนิดทางรูปแบบแจ๊ส โพสต์-บอป ฟรีแจ๊ส ไซเคเดลิกร็อก ฟังก์ บลูส์ร็อก ดนตรีคลาสสิกในศตวรรษที่ 20
แหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรมปลายทศวรรษที่ 1960 สหรัฐอเมริกา
เครื่องบรรเลงสามัญกีตาร์ไฟฟ้า , กีตาร์เบส , กลองชุด , เปียโน , คีย์บอร์ดไฟฟ้า หรือ เครื่องสังเคราะห์เสียง , แซ็กโซโฟน , ทรัมเป็ต , เครื่องเป่าทองเหลือง เครื่องเป่าลมไม้ และ เครื่องประกอบจังหวะ ชนิดอื่นๆ
รูปแบบอนุพันธุ์Smooth jazz
Acid jazz

หลังจากได้รับความนิยมในช่วงปีทศวรรษ 1970 ที่ฟิวชันขยายแนวทางการแสดงสด และการทดลองปฎิบัติต่อในทศวรรษที่ 1980 และ 1990 อัลบัมฟิวชันเหล่านั้นจะทำโดยกลุ่มเดียวกันหรือศิลปินที่อาจรวมถึงความหลากหลายของสไตล์ ตรงกันข้ามกว่าการรวบรวมสไตล์ดนตรี ฟิวชันสามารถมองได้ว่าประเพณีดนตรีหรือการกระชั้นชิด