แคว้นศักดินาโชชู

(เปลี่ยนทางจาก แคว้นโชชู)

แคว้นโชชู (ญี่ปุ่น: 長州藩 โรมาจิ: Chōshū han) เป็นแคว้นศักดินาของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ[1] ปกครองโดยไดเมียวตระกูลโมริ ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันคือจังหวัดยามางูจิ ในอดีตมีเมืองหลวงคือฮางิ (Hagi) [[1]] ซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ที่ ปราสาทฮางิ (Hagi Castle) [[2]] จังหวัดนางาโตะ (Nagato Province) [[3]] ทำให้บางครั้งเราก็เรียกแคว้นนี้ว่า แคว้นฮางิ (ญี่ปุ่น: 萩藩 โรมาจิ: Hagi-han)[1]

ธงของกองทัพแคว้นโชชูในสงครามโบชิง

จังหวัดยามางูจิ (ญี่ปุ่น: 山口県 โรมาจิ: Yamaguchi-ken) เป็นจังหวัดในประเทศญี่ปุ่นในภูมิภาคชูโกกุ ( Chūgoku region) บนเกาะฮนชู (Honshu) [[4]] มีเมืองยามางูจิเป็นเมืองเอกของจังหวัด แต่เมืองใหญ่ที่สุดคือชิโมโนเซกิ แคว้นนี้มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูพระราชอำนาจขององค์จักรพรรดิ และร่วมโค่นล้มรัฐบาลโชกุนโทกูงาวะ ทำให้มีบุคคลจากแคว้นนี้มากมายที่ได้เป็นใหญ่เป็นโตในรัฐบาลและกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น อาทิ ยามางาตะ อาริโตโมะ, เทราอูจิ มาซาตาเกะ และโคดามะ เก็นตาโร

รายนามเจ้าผู้ครองแคว้นโชชูแก้ไข

ลำดับที่ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง
1 โมริ เทรูโมโตะ 1600-1623
2 โมริ ฮิเดนาริ 1623-1651

สายตระกูลโมริ (เจ้าแคว้นโชชู)แก้ไข

 • โมริ โมโตนาริ (1497-1571)
  • ทากาโมโตะ (1523-1563)
   •   1.โมริ เทรูโมโตะ เจ้าผู้ครองที่ 1 (1553-1625, 1600-1625)
    •   2. โมริ ฮิเดนาริ เจ้าผู้ครองที่ 2 (1595-1651, 1625-1651)
     •   3.โมริ สึนาฮิโระ เจ้าผู้ครองที่ 3 (1639-1689, 1651-1682)
      •   4. โมริ โยชิฮิโระ เจ้าผู้ครองที่ 4 (? -1694, 1694-1707)

อ้างอิงแก้ไข