แคว้นซูรูงะ (ญี่ปุ่น: 駿河国โรมาจิSuruga no kuni) แคว้นศักดินาในอดีตของญี่ปุ่นซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในตอนกลางของจังหวัดชิซูโอกะ แคว้นซูรูงะมีพรมแดนติดกับแคว้นอิซุ แคว้นคาอิ แคว้นซางามิ แคว้นชินาโนะ และแคว้นโทโตมิ และมีอ่าวซูรูงะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้เป็นพรมแดนธรรมชาติ

แคว้นซูรูงะถูกแทนด้วยสีแดง