แคว้นของประเทศรัสเซีย

แคว้น (รัสเซีย: область) เป็นหน่วยองค์ประกอบประเภทหนึ่งของสหพันธรัฐรัสเซีย

แคว้น
Map of federal subjects of Russia (2014) with numbered oblasts.png
หมวดหมู่สหพันธรัฐ
ที่ตั้งรัสเซีย
จำนวน46 แคว้น
ประชากร156,996 คน (แคว้นมากาดัน) – 7,095,120 คน (แคว้นมอสโก)
พื้นที่15,100 ตร.กม. / 5,800 ตร.ไมล์ (แคว้นคาลินินกราด) – 1,435,200 ตร.กม. / 554,100 ตร.ไมล์ (แคว้นตูย์เมน)
การปกครองรัฐบาลแคว้น, สภาแคว้น
หน่วยการปกครองเขต, เมืองสำคัญของแคว้น, สภาหมู่บ้าน, เขต, การตั้งถิ่นฐานแบบเมือง

เปรียบเทียบหน่วยองค์ประกอบประเภทอื่นแก้ไข

ดินแดน (край) ซึ่งเป็นหน่วยองค์ประกอบอีกประเภทหนึ่งมีลักษณะเทียบเท่ากับแคว้นตามกฎหมาย และความแตกต่างระหว่างหน่วยการเมืองที่เรียกว่า "แคว้น" กับหน่วยการเมืองที่เรียกว่า "ดินแดน" ในรัสเซียเป็นเรื่องของธรรมเนียมดั้งเดิมเท่านั้น

รายชื่อแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข