แคปซูลกาลเวลา

(เปลี่ยนทางจาก แคปซูลเวลา)
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
Helium Centennial Time Columns Monument ในเมืองอามาริลโล รัฐเท็กซัส เป็นที่รวบรวมแคปซูลกาลเวลาไว้ 4 อัน

แคปซูลกาลเวลา (อังกฤษ: time capsule) คือสิ่งที่เก็บรวบรวมสิ่งของหรือข้อมูลที่สำคัญในอดีตไว้ เพื่อให้คนในอนาคตได้ทราบถึงเหตุการณ์ในอดีต

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข