แขวงบางมด (เขตทุ่งครุ)

แขวงในเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางมด เป็นท้องที่การปกครองระดับแขวงหนึ่งในสองแห่งของเขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

แขวงบางมด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Mot
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
แผนที่เขตทุ่งครุ เน้นแขวงบางมด
แผนที่เขตทุ่งครุ เน้นแขวงบางมด
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตทุ่งครุ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด12.765 ตร.กม. (4.929 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด55,029 คน
 • ความหนาแน่น4,310.93 คน/ตร.กม. (11,165.3 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10140
รหัสภูมิศาสตร์104901
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบางมดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[3]

การคมนาคม

แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางมด ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2566 พื้นที่ เขตทุ่งครุ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1049&rcodeDesc=เขตทุ่งครุ 2566. สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางมด และแขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 137–141. 24 ธันวาคม 2540.