แขวงบางมด (เขตจอมทอง)

แขวงในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางมด เป็นท้องที่การปกครองระดับแขวงที่มีพื้นที่มากที่สุดในเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

แขวงบางมด
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Mot
วัดสีสุก
แผนที่เขตจอมทอง เน้นแขวงบางมด
แผนที่เขตจอมทอง เน้นแขวงบางมด
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตจอมทอง
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด11.918 ตร.กม. (4.602 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2564)[2]
 • ทั้งหมด43,939 คน
 • ความหนาแน่น3,686.78 คน/ตร.กม. (9,548.7 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10150
รหัสภูมิศาสตร์103503
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงบางมดมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[3]

การคมนาคม แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางมด ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง แก้

  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "สถิติจำนวนประชากรและบ้าน สถิติจำนวนประชากรและบ้าน ข้อมูล ปี 2564 พื้นที่ เขตจอมทอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=64&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1035&rcodeDesc=เขตจอมทอง 2565. สืบค้น 4 พฤษภาคม 2565.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงบางมด และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงจอมทอง เขตจอมทอง" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 110–117. 24 ธันวาคม 2540. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-04. สืบค้นเมื่อ 2012-06-14.