แขวงบางปะกอก

แขวงในเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

บางปะกอก เป็นท้องที่การปกครองระดับแขวงหนึ่งในสองแห่งของเขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย

แขวงบางปะกอก
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Bang Pakok
ถนนสุขสวัสดิ์ ช่วงตลาดบางปะกอก
ถนนสุขสวัสดิ์ ช่วงตลาดบางปะกอก
แผนที่เขตราษฎร์บูรณะ เน้นแขวงบางปะกอก
แผนที่เขตราษฎร์บูรณะ เน้นแขวงบางปะกอก
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตราษฎร์บูรณะ
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด9.066 ตร.กม. (3.500 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด46,512 คน
 • ความหนาแน่น5,130.38 คน/ตร.กม. (13,287.6 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10140
รหัสภูมิศาสตร์102402
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต

แก้

แขวงบางปะกอกมีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้[3]

การคมนาคม

แก้

ถนนสายหลักในพื้นที่แขวงบางปะกอก ได้แก่

ส่วนถนนสายรองและทางลัด ได้แก่

อ้างอิง

แก้
  1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สํานักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1024&rcodeDesc=เขตราษฎร์บูรณะ 2566. สืบค้น 19 กุมภาพันธ์ 2567.
  3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง พื้นที่แขวงราษฎร์บูรณะ และเปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 114 (พิเศษ 121 ง): 118–121. 24 ธันวาคม 2540.