ซูงินามิ
(杉並区)
แขวงพิเศษ
แผนที่ประเทศญี่ปุ่นเน้นแขวงซูงินามิ
แผนที่ตั้งในจังหวัดเน้นแขวงซูงินามิ
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อภาษาอังกฤษ Suginami City
จังหวัด โตเกียว
ภูมิภาค คันโต
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 34.02 ตร.กม.
ประชากร 536,657 คน (พ.ศ. 2551)
ความหนาแน่น 15,490 คน/ตร.กม.
สัญลักษณ์ประจำเขตปกครอง


ตราสัญลักษณ์ของ แขวงซูงินามิ
ตราสัญลักษณ์ของแขวงซูงินามิ


เว็บไซต์ แขวงซูงินามิ

ซูงินามิ (ญี่ปุ่น: 杉並区 โรมาจิSuginami-ku) เป็น 1 ใน 23 แขวงพิเศษของกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในปี พ.ศ. 2551 มีจำนวนประชากรประมาณ 536,657 คน มีขนาดพื้นที่ทั้งสิ้น 34.02 ตารางกิโลเมตร

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข