แขวงจอมพล

แขวงในเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

จอมพล เป็นแขวงแห่งหนึ่งของเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

แขวงจอมพล
การถอดเสียงอักษรโรมัน
 • อักษรโรมันKhwaeng Chom Phon
ยูเนี่ยน มอลล์
แผนที่เขตจตุจักร เน้นแขวงจอมพล
แผนที่เขตจตุจักร เน้นแขวงจอมพล
ประเทศ ไทย
เขตปกครองพิเศษกรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร
พื้นที่[1]
 • ทั้งหมด5.488 ตร.กม. (2.119 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2566)[2]
 • ทั้งหมด35,336 คน
 • ความหนาแน่น6,438.78 คน/ตร.กม. (16,676.4 คน/ตร.ไมล์)
รหัสไปรษณีย์10900
รหัสภูมิศาสตร์103004
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

ที่ตั้งและอาณาเขต แก้

แขวงจอมพลตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเขตจตุจักร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้[3]

การคมนาคม แก้

การคมนาคมในพื้นที่แขวงจอมพล ได้แก่

ระบบขนส่งมวลชน
ถนนสายหลัก
ถนนสายรอง
 • ซอยพหลโยธิน 18
 • ซอยพหลโยธิน 18/1 (ร่วมศิริมิตร)
 • ซอยพหลโยธิน 18/2 (เฉยพ่วง)
 • ซอยพหลโยธิน 24 (ออมสินสาธิต ร.ส.พ. นิเวศน์)
 • ซอยวิภาวดีรังสิต 3 (ร่วมศิริมิตร)
 • ซอยวิภาวดีรังสิต 5 (ยาสูบ 1)
 • ซอยวิภาวดีรังสิต 9 (เฉยพ่วง)
 • ซอยวิภาวดีรังสิต 16 (โชคชัยร่วมมิตร)
 • ซอยวิภาวดีรังสิต 20 (ทรงสะอาด)
 • ซอยวิภาวดีรังสิต 22 (ทองหล่อ)
 • ซอยลาดพร้าว 1 (สังขะวัฒนะ)
 • ซอยลาดพร้าว 3 (เจริญพานิช)
 • ซอยลาดพร้าว 4
 • ซอยลาดพร้าว 6 (อนุโนทัย)
 • ซอยลาดพร้าว 8 (รุ่งทิวา)
 • ซอยลาดพร้าว 10 (รุ่งเรือง)
 • ซอยลาดพร้าว 12 (รุ่งอรุณ)
 • ซอยลาดพร้าว 15 (จอมพล)
 • ซอยลาดพร้าว 18 (เนตรประสม)
 • ซอยลาดพร้าว 26 (สังขะฤกษ์ใต้)
 • ซอยรัชดาภิเษก 19

สถานที่สำคัญ แก้

สถานที่สำคัญของแขวงจอมพลได้แก่

อ้างอิง แก้

 1. กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ. สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กรุงเทพมหานคร. "จำนวนประชากร พื้นที่ ความหนาแน่น จำนวนบ้าน จำแนกตามแขวง ในเขตกรุงเทพมหานคร 2563." สถิติกรุงเทพมหานครประจำปี 2563.
 2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2566." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statyear/#/TableTemplate4/Area/statpop?yymm=66&ccDesc=กรุงเทพมหานคร&topic=statpop&ccNo=10&rcodeNo=1030&rcodeDesc=เขตจตุจักร 2566. สืบค้น 20 กุมภาพันธ์ 2567.
 3. "ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงพื้นที่แขวงลาดยาว และตั้งแขวงเสนานิคม แขวงจันทรเกษม แขวงจอมพล แขวงจตุจักร เขตจตุจักร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 120 (พิเศษ 138 ง): 28–34. 3 ธันวาคม 2546. คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2012-01-27. สืบค้นเมื่อ 2022-05-01.