แขวงคิตะ (ซาไก)

แขวงคิตะ (北区) เป็นแขวงของนครซาไกในจังหวัดโอซากะ ประเทศญี่ปุ่น มีเนื้อที่ 15.58 ตารางกิโลเมตรและมีประชากร 154,846 คน มีความหนาแน่นของประชากร 9,945 ต่อตารางกิโลเมตร[1] ชื่อหมายถึง "แขวงเหนือ"

แขวงคิตะในนครซาไก

แขวงของนครซาไกนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อซาไกกลายเป็นนครที่ตั้งขึ้นโดยข้อบัญญัติรัฐบาลญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2006

อ้างอิงแก้ไข

  1. 堺市北区役所 (หน้าแรกอย่างเป็นทางการ) (เปิดดูเมื่อ 23 มิถุนายน 2009)

ดูเพิ่มแก้ไข

  วิกิมีเดียคอมมอนส์มีสื่อเกี่ยวกับ Kita-ku, Sakai