แก๊สปิโตรเลียมเหลว

ระวังสับสนกับ แก๊สธรรมชาติเหลว (LNG)

แก๊สปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี (อังกฤษ: liquefied petroleum gas: LPG) จัดเป็นเชื้อเพลิงอีกชนิดหนึ่งที่มาจากซากดึกดำบรรพ์ (อังกฤษ: fossil fuel) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกน้ำมันดิบในโรงกลั่นน้ำมันหรือการแยกแก๊สธรรมชาติ ในโรงแยกแก๊สธรรมชาติ ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของไฮโดรคาร์บอน 2 ชนิด คือ โพรเพนและบิวเทนไม่มีกลิ่น ไม่มีสี ปราศจากพิษ หนักกว่าอากาศ ติดไฟได้ในช่วงของการติดไฟที่ 2–15 % ของปริมาณในอากาศ และอุณหภูมิที่ติดไฟได้เองคือ 400 องศาเซลเซียส

ในประเทศไทยแก๊สหุงต้มส่วนใหญ่ได้จากการกลั่นน้ำมัน โดยใช้อัตราส่วนผสมของโพรเพน และบิวเทนประมาณ 70:30 ซึ่งจะให้ค่าความร้อนที่สูง

การใช้ประโยชน์แก้ไข

แก๊สปิโตรเลียมเหลวสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือน จึงเรียกกันว่า แก๊สหุงต้ม สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและยานพาหนะได้

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

  • WLPGA World LP Gas Association
  • PERC Propane Education & Research Council
  • NPGA National Propane Gas Association, USA
  • Propane 101 Explaining propane and LP Gas fundamentals
  • Calor Information from Calor, a UK LPG supplier
  • Pixie Gas Information from Pixie Gas, a USDOT LPG supplier
  • Rural Fuel Calor gas guide to LPG in the UK