แก้ว พุทธรัศมี

แก้ว พุทธรัศมี หรือแกว ปุตรัสเมย (Keo Puth Rasmey; ภาษาเขมร: កែវ ពុទ្ឋរស្មី) เกิดที่จังหวัดกำปงจามเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2497[1] เป็นนักการเมืองกัมพูชา, พระชามาดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน[2] ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคฟุนซินเปกซึ่งเป็นพรรคนิยมเจ้าในกัมพูชา สืบต่อจากสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์

แก้ว พุทธรัศมี
หัวหน้าพรรคฟุนซินเปก
ดำรงตำแหน่ง
19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้า สมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2497
จังหวัดกำปงจาม
พรรคการเมือง พรรคฟุนซินเปก
คู่สมรส สมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข