แกว ปุตเรียะซเม็ย

(เปลี่ยนทางจาก แก้ว พุทธรัศมี)

แกว ปุตเรียะซเม็ย หรือ แก้ว พุทธรัศมี (เขมร: កែវ ពុទ្ឋរស្មី, แกว พุทฺธฺรสฺมี; เกิด 1 ตุลาคม พ.ศ. 2497) เกิดที่จังหวัดกำปงจามเมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2497[1] เป็นนักการเมืองกัมพูชา, พระชามาดาของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ และเป็นชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน[2] ในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคฟุนซินเปกซึ่งเป็นพรรคนิยมเจ้าในกัมพูชา สืบต่อจากสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์

แกว ปุตเรียะซเม็ย
หัวหน้าพรรคฟุนซินเปก
ดำรงตำแหน่ง
19 ตุลาคม พ.ศ. 2549 – ปัจจุบัน
ก่อนหน้าสมเด็จกรมพระนโรดม รณฤทธิ์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด1 ตุลาคม พ.ศ. 2497
จังหวัดกำปงจาม
พรรคการเมืองพรรคฟุนซินเปก
คู่สมรสสมเด็จพระอนุชนโรดม อรุณรัศมี

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้