แก้วลืมคอน เป็นละครโทรทัศน์ไทยแนวพีเรียด-โรแมนติก-ดราม่า เค้าโครงบทประพันธ์เรื่องมาจาก เสนีย์ บุษปะเกศ นำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แล้ว 2 ครั้ง

แก้วลืมคอน
ประเภทโรแมนติก-แอ็คชั่น-ดราม่า
สร้างโดยละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2548:
บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด-บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2564:
บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด-บริษัท แบร์ อิน มายด์ สตูดิโอ จำกัด
เขียนโดยเสนีย์ บุษปะเกศ
กำกับโดยละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2548:
สันต์ ศรีแก้วหล่อ
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2564:
กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์
แสดงนำละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2548:
ภูธเนศ หงษ์มานพ
พิยดา อัครเศรณี
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2564:
กรณ์ ศิริสรณ์
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2548:
เพลง คุณจะรู้บ้างไหม
โดย สุนิตา ลีติกุล
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2564:
เพลง คู่เคียง
โดย อลิศ The Golden Song
จำนวนตอนละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2548:
18 ตอน

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2564:
12 ตอน
การผลิต
ผู้อำนวยการสร้างถกลเกียรติ วีรวรรณ
นิพนธ์ ผิวเณร
ความยาวตอนละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2548:
ประมาณ 1 ชั่วโมง/ตอน
ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2564:
ประมาณ 2 ชั่วโมง/ตอน
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่องละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2548:
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2564:
ช่องวัน
การออกอากาศแรกละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2548:
8 เมษายน พ.ศ. 2548 – 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548

ละครโทรทัศน์ พ.ศ. 2564:
27 มกราคม พ.ศ. 2564 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2564
แหล่งข้อมูลอื่น
แก้วลืมคอน (วิว)

การนำมาสร้างเป็นละครโทรทัศน์แก้ไข

ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2548 บทโทรทัศน์โดย คฑาหัสต์ บุษปะเกศ, เพ็ญสิริ เศวตวิหารี, ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์ กำกับการแสดงโดย สันต์ ศรีแก้วหล่อ ผลิตโดย บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด และ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด นำแสดงโดย ภูธเนศ หงษ์มานพ, พิยดา อัครเศรณี ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี-ศุกร์ เวลา 20:25-21:25 น. เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2548-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2548[1][2]

ครั้งที่สองเมื่อปี พ.ศ. 2564 บทโทรทัศน์โดย คฑาหัสต์ บุษปะเกศ, จีรนุช ณ น่าน กำกับการแสดงโดย กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ ผลิตโดย บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัท แบร์ อิน มายด์ สตูดิโอ จำกัด นำแสดงโดย กรณ์ ศิริสรณ์, อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20:15-22:15 น. เริ่มตอนแรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564-4 มีนาคม พ.ศ. 2564

นักแสดงแก้ไข

ปี 2548 2564
ออกอากาศ ช่อง 5 ช่องวัน
ชื่อเรื่อง แก้วลืมคอน
ผู้สร้าง บริษัท เอ็กแซ็กท์ จำกัด
บริษัท ซีเนริโอ จำกัด
บริษัท แบร์ อิน มายด์ สตูดิโอ จำกัด
ประพันธ์ เสนีย์ บุษปะเกศ
บทโทรทัศน์ คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
เพ็ญสิริ เศวตวิหารี
ศิริลักษณ์ ศรีสุคนธ์
คฑาหัสต์ บุษปะเกศ
จีรนุช ณ น่าน
ผู้กำกับ สันต์ ศรีแก้วหล่อ กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์
บทบาท นักแสดง
เจ้าแก้ว ณ เวียงฟ้า (แก้ว)
เจ้าชิดชนก ณ เวียงฟ้า (เจ้านก)
พิยดา อัครเศรณี
ด.ญ.ณัฐนิชา เชิดชูบุพการี (วัยเด็ก)
อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล
เมืองแมน ภูธเนศ หงษ์มานพ กรณ์ ศิริสรณ์
น้าเดี่ยว อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์ ดอม เหตระกูล
ติณณภพ ผดุงธรรม (วัยหนุ่ม)
ขจร อภิชาติ พัวพิมล กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร
เจ้านเรนทร ดิลก ทองวัฒนา อัมรินทร์ นิติพน
เจ้าวรมัน ณ เวียงฟ้า เกรียงไกร อุณหะนันทน์ พลวัฒน์ มนูประเสริฐ
เจ้าน้อย จารุณี สุขสวัสดิ์ สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ
ศักดิ์สิทธิ์ (2548)
ศักดิ์ชาย (2564)
ฉัตร รูปขจร จารุวัฒน์ เชี่ยวอร่าม
ขันทอง มนัสวี กฤตานุกูลย์ แอริน ยุกตะทัต
คุณย่าแก่นจันทร์ ดร.ปัทมาฆะ สุคนธมาน โฉมฉาย ฉัตรวิไล
วันทา ชุติมา นัยนา ไปรมา รัชตะ
มิ่ง วิทิต แลต อาณัตพล ศิริชุมแสง
แป๊ะลิ้ม รอง เค้ามูลคดี ตี๋ ดอกสะเดา
เจ๊อ้วน ปทุมวดี โสภาพรรณ อุ่นเรือน ราโชติ
สายจิตต์ พรพิมล รักธรรม อริญากร บวรวิศรุติ
หมิน เขมชาติ เดโชชัชวาล วราวุธ โพธิ์ยิ้ม
เปรมกมล กรกช แข็งขัน
เข้ม ภัทรพล กันตพจน์
เสือ ชนาธิป พิสุทธิ์เสรีวงศ์
บรรพต คุณากร เกิดพันธุ์
เสฏฐวุฒิ จันทร์เพ็ญสุข
เลอวิทย์ สังข์สิทธิ์
หนานตา ศรชัย ฉัตรวิริยะชัย
ปวีณา เรือนอนุกูล
เชิดศักดิ์ ประกุมศรีสาคร
จันแฟง โมฬีวรรณ พันธรักษ์
อรุโณทัย นฤนาท
กิตติพงศ์ ทุมวิภาต

บุคลิกตัวละครแก้ไข

บุคลิกตัวละครเรื่องแก้วลืมคอน ดังนี้

ชื่อตัวละคร รับบทโดย บุคลิกตัวละคร
แก้ว (พ.ศ. 2548) พิยดา อัครเศรณี

(พ.ศ. 2564) อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล

เด็กสาวหน้าตาและผิวพรรณดี พูดจาไพเราะ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยดี มีอาชีพหาบขายข้าวแกงอยู่ที่ตลาดในเมืองอยุธยา

ด้วยความที่เป็นคนพูดจาไพเราะและมีอัธยาศัยดี จึงเป็นที่รักใคร่ และเอ็นดูของคนในตลาด และเป็นที่หมายปองของผู้ชายทั่วๆ ไป

เจ้าชิดชนก (เจ้านก) เป็นฝาแฝดของแก้ว ไปอยู่ที่ฝรั่งเศสกับเจ้าพ่อตั้งแต่เด็ก เป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง ไม่ชอบและไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบรังแก รักความถูกต้อง
เมืองแมน (พ.ศ. 2548) ภูธเนศ หงษ์มานพ

(พ.ศ. 2564) กรณ์ ศิริสรณ์

คุณชายที่เกิดในตระกูลผู้ดีทุกระเบียบนิ้ว ยามที่อยู่บ้านต้องวางตัวเรียบร้อยเพื่อรักษาน้ำใจของคุณย่าแก่นจันทร์ แต่ธาตุแท้ คือ ชายชาตรีทุกประการ
น้าเดี่ยว (พ.ศ. 2548) อนุวัฒน์ นิวาตวงศ์

(พ.ศ. 2564) ดอม เหตระกูล

น้องชายบุญธรรมของคุณน้อย (แม่ของเจ้าชิดชนกและแก้ว) น้าเดี่ยวคือคนคนเดียวในบ้านที่เชียงใหม่ ที่แก้ว (เมื่อครั้งปลอมตัวเป็นเจ้านก) สามารถไว้วางใจได้

เป็นคนรักความถูกต้อง ไม่เห็นแก่เงินทองข้าวของ

นเรนทร (พ.ศ. 2548) ดิลก ทองวัฒนา

(พ.ศ. 2564) อัมรินทร์ นิติพน

น้องชายของเจ้าวรมัน (พ่อของเจ้านกและแก้ว) วางตัวเป็นคนดี ดูแลเอาใจใส่เจ้านกตลอดเวลา แต่แท้ที่จริงแล้ว เป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความวุ่นวายทั้งหมด

ยอมทำทุกอย่าง เพียงเพราะหวังในทรัพย์สมบัติของเจ้าวรมันเท่านั้น

เจ้าวรมัน ณ เวียงฟ้า (พ.ศ. 2548) เกรียงไกร อุณหะนันทน์

(พ.ศ. 2564) พลวัฒน์ มนูประเสริฐ

พ่อของเจ้าชิดชนก ไปใช้ชีวิตที่ฝรั่งเศสกับลูกสาวที่เหลืออยู่เพียงคนเดียว คิดเจ้าชิดชนก นับสิบปี

ท้ายสุดได้เขียนพินัยกรรมปริศนาทิ้งไว้เพื่อให้เจ้าชิดชนกมาตามหาความจริง

คุณน้อย (พ.ศ. 2548) จารุณี สุขสวัสดิ์

(พ.ศ. 2564) สรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ

แม่ผู้วิปลาสของเจ้านกและแก้ว เนื่องจากถูกขโมยลูกสาวฝาแฝดไป จึงถูกกักขังอยู่ในห้องตลอดเวลา พร่ำเพ้อถึงแต่ลูกสาวที่พลัดพรากไป

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข