แกว เมียะฮ์

(เปลี่ยนทางจาก แกว เมียส)

แกว เมียส (Keo Meas) หรือแก้ว มาส เป็นนักการเมืองกัมพูชาที่นิยมคอมมิวนิสต์ เกิดเมื่อ พ.ศ. 2469 เรียนจบวิทยาลัยครูในพนมเปญ และเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนใน พ.ศ. 2489 และได้เป็นผู้นำในสมาคมเขมรอิสระและพรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีน สาขาพนมเปญ หลังจากที่โครงสร้างของพรรคในเมืองถูกทำลายเพราะการจับกุมครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2495 เมียสเป็นผู้จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ และเป็นตัวแทนสมาคมเขมรอิสระไปร่วมการประชุมสันติภาพประชาชนในกรุงเวียนนาเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2495

เมื่อก่อตั้งพรรคปฏิวัติประชาชนเขมรใน พ.ศ. 2497 เมียสเป็นผู้นำสาขาพนมเปญ และได้เป็นตัวแทนในส่วนของเวียดมิญไปร่วมประชุมเจนีวาเกี่ยวกับอินโดจีน เมื่อพรรคปฏิวัติฯ กลายเป็นพรรคนอกกฎหมาย เมียสร่วมกับนวน เจีย และเพ็ญ ยุตจัดตั้งพรรคเขมรต่อต้าน (Khmer Resistance Party) เพื่อเป็นพรรคบนดินใน พ.ศ. 2497 แต่ถูกปฏิเสธจึงเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาชนใน พ.ศ. 2498 เมียสได้ร่วมกับนน ซวน และนบ โบพันออกหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ชื่อ ประชาชน ใน พ.ศ. 2499

เมื่อตู สามุตขึ้นเป็นผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์ เมียสได้เป็นผู้นำอันดับสี่และเป็นผู้สมัครคนเดียวของกรมประชาชนที่เหลืออยู่ในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2501 แต่ไม่ได้รับเลือก หลังจากนั้น เมียสจึงเข้าป่าไปร่วมต่อสู้กับพล พตเมียสได้เป็นคณะกรรมกลางของพรรคคอมมิวนิสต์เมื่อ พ.ศ. 2503 แต่ถูกปลดออกใน พ.ศ. 2506 เขาเดินทางไปฮานอยใน พ.ศ. 2511 เพื่อขอแรงสนับสนุนจากผู้นำคอมมิวนิสต์ชาวเขมรที่ลี้ภัยและขอความช่วยเหลือด้านอาวุธจากเวียดนามเหนือเพื่อโค่นล้มพระนโรดม สีหนุ แต่ไม่สำเร็จ เชื่อว่าเขาเป็นผู้จัดการให้พล พต ไปเยือนฮานอยและปักกิ่งใน พ.ศ. 2512 และเขายังอยู่ในฮานอยเมื่อพล พตกลับสู่กัมพูชา ต่อมาเมียสเป็นทูตของรัฐบาลราชอาณาจักรกัมพูชาพลัดถิ่นประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อมา ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2515 เขาพ้นจากตำแหน่งและกลับสู่ฮานอย ทำงานภายใต้การควบคุมของเอียง ธีริท

เมียสกลับสู่กัมพูชาเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2518 เพื่อมาทำงานในสำนักงานกลางของพรรค เขาถูกจับกุมเมื่อ 25 กันยายน พ.ศ. 2518 ในข้อหาต้องสงสัยว่าฝักใฝ่เวียดนาม เขาถูกส่งไปยังคุก S-21 และเสียชีวิตใน พ.ศ. 2519

อ้างอิง

แก้
  • Kiernan, Ben. How Pol Pot Came to Power. London: Verso, 1985.