แกรัตซา แปตริตซา

ระวังสับสนกับ แกรัตซาแห่งบัลแกเรีย

แกรัตซา แปตริตซา (บัลแกเรีย: Кераца Петрица) เป็นชนชั้นสูงชาวบัลแกเรีย (บอลยาร์) พระขนิษฐาในพระเจ้าซาร์มีคาอิล ชิชมันแห่งบัลแกเรีย พระโอรสองค์โตของพระองค์ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าซาร์แห่งบัลแกเรียจากการรัฐประหาร พระองค์ทรงสืบเชื้อสายมาจากซาร์อิวาน อาเซนที่ 2 แห่งบัลแกเรีย [1] ผ่านทางพระบิดาคือชิชมันแห่งวีดิน[2] พระองค์เคยนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกแล้วเปลี่ยนเป็นอีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ในภายหลัง[3]

พระบุตรแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. Златарски 2006, p. 67.
  2. Arkheologii︠a︡. Vol. 29–30. Bŭlgarska akademii︠a︡ na naukite. 1987. p. 40.
  3. Petŭr Mutafchiev; Ivan Duĭchev (1943). Istorii͡a͡ na bŭlgarskii͡a͡ narod. Khemus A.D. Въ Синодика се п-ве „въчна паметь" на „благочестивата деспотица Кераца, майка на великия царь Иванъ Александра, която приела следъ това ангелски образъ и била наречена Теофана".

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข