แกรนด์ดัชชีมอสโก

แกรนด์ดัชชีแห่งมอสโก (รัสเซีย: Великое Княжество Московское หรือ Velikoye Knyazhestvo Moskovskoye, อังกฤษ: Grand Duchy of Moscow) เป็นแกรนด์ดัชชีของรัสเซียในยุคกลางที่รุ่งเรืองระหว่างปี ค.ศ. 1340 จนถึงปี ค.ศ. 1547 แกรนด์ดัชชีแห่งมอสโกมักจะเรียกกันโดยยุโรปตะวันตกว่า “มอสโกวี” แต่คำนี้บางครั้งก็หมายถึงอาณาจักรซาร์แห่งรัสเซีย (Tsardom of Russia) ด้วย นักค้นคว้าบางท่านก็สันนิษฐานว่าการใช้คำนี้ของยุโรปตะวันตกเป็นผลมาจากความสนใจทางการเมืองของโปแลนด์[1] แกรนด์ดัชชีเป็นอาณาจักรที่ก่อตั้งขึ้นหลังจากราชรัฐมอสโกและเป็นอาณาจักรก่อนที่จะกลายเป็นอาณาจักรซาร์แห่งรัสเซีย

แกรนด์ดัชชี
แห่งมอสโคว์
Великое Княжество Московское
แกรนด์ดัชชี

ค.ศ. 1263–ค.ศ. 1547
ธงชาติ ตราแผ่นดิน
แกรนด์ดัชชีแห่งมอสโคว์ (เขียว), ราว ค.ศ. 1500
เมืองหลวง มอสโก
ภาษา รัสเซีย
ศาสนา รัสเซียออร์โธด็อกซ์
การปกครอง ราชาธิปไตย
แกรนด์ดยุกแห่งมอสโคว์
 -  ค.ศ. 1263–1303 แดเนียล แกรนด์ดยุกแห่งมอสโก
 -  ค.ศ. 1533–1547 ซาร์อีวานที่ 4 แห่งรัสเซีย
ประวัติศาสตร์
 -  สถาปนา ค.ศ. 1263
 -  ประกาศเป็นอาณาจักรซาร์ 22 ตุลาคม ค.ศ. 1547

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข