เอ. เอ. อดัมส์

ออลีน อับเบอร์ อดัมส์ หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อว่า เอ. เอ. อดัมส์ (เกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 1900 – เสียชีวิตเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ค.ศ. 1985) เป็นนักการเมืองจากสหรัฐอเมริกาจากรัฐวอชิงตัน ออลีน อับเบอร์ อดัมส์เคยดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากรัฐวอชิงตัน เขตที่ 27 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973 จนถึงปี ค.ศ. 1981 และเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราาษฎรจากรัฐวอชิงตัน เขตที่ 26 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1969 จนถึงปี ค.ศ. 1973[1][2]

ผู้แทนราษฎร เอ. เอ. อดัมส์ ในปี ค.ศ. 1971

อ้างอิงแก้ไข