เอเธนส์ยุคคลาสสิก

เอเธนส์ (กรีกโบราณ: Ἀθῆναι, Athênai, [a.tʰɛ̂ː.nai̯]: อะแธไน) ในสมัยคลาสสิกของกรีซโบราณ (508-322 ก่อนค.ศ.) เป็นศูนย์กลางของชุมชนเมืองในนครรัฐเอเธนส์ ตั้งอยู่ในแอตติกา ประเทศกรีซ เอเธนส์เป็นชาติผู้นำแห่งสันนิบาตดีเลียน ในสงครามเพโลพอนนีซ ระหว่างสันนิบาตดีเลียน และสันนิบาตเพโลพอนนีเซียน ซึ่งนำโดยสปาร์ตา ไคลส์ธีนีสเป็นผู้ก่อตั้งประชาธิปไตยขึ้นในเอเธนส์ ในปีที่ 508 ก่อนค.ศ. หลังจากโค่นอำนาจเผด็จการของไอซากอรัสลงได้ ระบอบการปกครองนี้อยู่ได้อย่างมั่งคงต่อมาถึง 180 ปี จนกระทั่งหลังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์สวรรคต เมื่อแอนติปาเตอร์นำทัพมาเกโดนีอากำหราบการลุกฮือของนครรัฐกรีก ในสงครามลาเมียน และยกเลิกระบอบประชาธิปไตยในเอเธนส์ เอเธนส์ขึ้นสู่จุดสูงสุดของอำนาจภายใต้การนำของรัฐบุรุษเพริคลีส ในระหว่างทศวรรษที่ 440 และ 430 ก่อนค.ศ.

เอเธนส์
Ἀθῆναι

508 ก่อนค.ศ.–322 ก่อนค.ศ.
สันนิบาตดีเลียน (หรือ "จักรวรรดิเอเธนส์" ในปีที่ 431 ก่อนค.ศ.) ก่อนสงครามเพโลพอนนีเซียนจะระเบิดขึ้น สันนิบาตดีเลียนแสดงเป็นสีเหลือง, สีแดงเป็นเขตแดนของเอเธนส์
เมืองหลวง เอเธนส์
ภาษา ภาษากรีกแอตติก
ศาสนา ศาสนาในกรีซโบราณ
การปกครอง ประชาธิปไตยทางตรง
สตราเตกอส
 -  449–429 ก่อนค.ศ. เพริคลีส
สภานิติบัญญัติ เอ็คเคลเซีย
ยุคประวัติศาสตร์ กรีซยุคคลาสสิก
 -  ไคลส์ธีนีสก่อตั้งประชาธิปไตยขึ้นในเอเธนส์ 508 ก่อนค.ศ.
 -  สันนิบาตดีเลียน 478–404 ก่อนค.ศ. (404–403 ก่อนค.ศ. สามสิบทรราช)
 -  จักรวรรดิเอเธนส์ที่ 2 378–355 ก่อนค.ศ.
 -  การล้มระบอบประชาธิปไตยของเอเธนส์ ในปีที่ 322 ก่อนค.ศ. โดย แอนติปาเตอร์ 322 ก่อนค.ศ.
ประชากร
 -  ศตวรรษที่ 5 ก่อนค.ศ.1 ประมาณการ 300-350,000 (ประชากรชายที่มีสิทธิของพลเมือง: 30-60,000) 
สกุลเงิน ดรัคมา (Drachma)
1BBC History

ในสมัยคลาสสิก เอเธนส์เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ในทุกแขนง ไม่ว่าด้านศิลปะ คณิตศาสตร์ ดนตรี วรรณคดี หรือปรัชญา เอเธนส์เป็นที่ตั้งของ อาคาเดเมีย มหาวิทยาลัยที่เพลโตก่อตั้งขึ้น และ ไลเซียม ของอริสโตเติล เอเธนส์ยังเป็นบ้านเกิดของนักเขียน นักปรัชญา นักการทหาร รวมไปถึงรัฐบุรุษที่โดดเด่นอีกมากมาย อาทิเช่น โสเครตีส, เพลโต, เพริคลีส, อริสโตฟานีส, ซอโฟคลีส และธูซิดิดีส