เอื้อน ณ สงขลา

นายเอื้อน ณ สงขลา (16 เมษายน พ.ศ. 2446 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2501) อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา 1 สมัย

เอื้อน ณ สงขลา
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 เมษายน พ.ศ. 2446
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เสียชีวิต 26 มีนาคม พ.ศ. 2501 (54 ปี)
อำเภอสัมพันธวงศ์ จังหวัดพระนคร
คู่สมรส นางชิด ณ สงขลา

ประวัติแก้ไข

นายเอื้อน ณ สงขลา เกิดเมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2446[1] เป็นบุตรของหลวงอุดมภักดี (ทับ ณ สงขลา) กับ นางเยื้อน ณ สงขลา[2] สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ต่อมาได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยทหารบก และ ศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาตรี ธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง

เอื้อน สมรสกับนางชิต ณ สงขลา มีบุตร-ธิดา 4 คน โดยบุตรคนที่สาม ซึ่งเป็นบุตรชายคนเดียว คือ นายจุมพล ณ สงขลา อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

เอื้อน เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2501 สิริอายุรวม 54 ปี

การทำงานแก้ไข

เอื้อน รับราชการในสังกัดราชบัณฑิตสภา เมื่อ พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2477 จากนั้นจึงย้ายมาสังกัดในกรมเกษตรและการประมง ใน พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2480 ก่อนที่จะลาออกจากราชการเพื่อไปลงสมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในปีเดียวกัน

เมื่อพ้นสภาพจากการเป็น ส.ส. แล้ว จึงกลับเข้ารับราชการอีกครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2482 เป็นต้นมา โดยมาสังกัดกรมสหกรณ์ จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

งานการเมืองแก้ไข

เอื้อน ลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใน พ.ศ. 2480 ซึ่งได้รับเลือกตั้งในครั้งแรก และครั้งเดียว[3]

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

เอื้อน ณ สงขลา ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาแล้ว 1 สมัย คือ

  1. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2480 จังหวัดสงขลา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. หนังสือพงศาวดารเมืองสงขลา พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นายเอื้อน ณ สงขลา ณ เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 20 กรกฎาคม พุทธศักราช 2501
  2. "หลวงอุดมภักดี (ทับ)". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2016-04-24. สืบค้นเมื่อ 2013-09-13.
  3. สมุดภาพสมาชิกรัฐสภา ๒๔๗๕ - ๒๕๐๒. สำนักงานเลขารัฐสภา. 2502
  4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๒ ตอนที่ ๙๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖๒, ๒๙ ธันวาคม ๒๔๙๘
  5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๕ ตอนที่ ๗๕ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๗๑, ๒๕ ธันวาคม ๒๔๙๑
  6. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๗๘ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๒๙๓, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๙๖