เอียรอส หรือ เอรอส (อังกฤษ: Eros /ˈɪərɒs/ หรือ /ˈɛrɒs/; กรีกโบราณ: Ἔρως, "ความปรารถนา") ในเทพปกรณัมกรีก เป็นพระเจ้าแห่งความรัก ภาคโรมัน คือ คิวปิด บางตำนานถือว่าพระองค์เป็นปฐมเทพ ขณะที่บางตำนานว่าพระองค์เป็นพระโอรสของแอโฟรไดที

เอียรอส
พระเจ้าแห่งความปรารถนาและความดึงดูด
Eros Farnese MAN Napoli 6353.jpg
Eros Farnese
วิมานยอดเขาโอลิมปัส
สัญลักษณ์ธนู ลูกศร เทียน หัวใจ กามเทพ ปีกและจุมพิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
บุตร - ธิดาฮีโดนี
บิดา-มารดาเคออส หรือแอโฟรไดทีกับแอรีส หรือแอโฟรไดทีกับเฮอร์มีส หรือไอริสกับเซไฟรัส
พี่น้องฮาร์โมเนีย, แอนเทอรอส, ฮีเมรอส, โฟบอส, อะเดรสเทีย และไดมอส
เทียบเท่าในโรมันคิวปิด