เออร์วิน บีเกิล

เออร์วิน บีเกิล (25 มีนาคม ค.ศ. 1896 – 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1954) เป็นนักแสดงละครเวทีและนักแสดงภาพยนตร์ชาวเยอรมัน

ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกแก้ไข

บรรณานุกรมแก้ไข

  • O'Brien, Mary-Elizabeth. Nazi Cinema as Enchantment: The Politics of Entertainment in the Third Reich. Camden House, 2006.

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข