บริการสารสั้น

(เปลี่ยนทางจาก เอสเอ็มเอส)

บริการสารสั้น[1] บริการข้อความสั้น (อังกฤษ: short message service) หรือ เอสเอ็มเอส (SMS) เป็นบริการการสื่อสารอย่างหนึ่งที่ให้ผู้ใช้งานสามารถส่งข้อความสั้น ๆ ไปยังอุปกรณ์สื่อสารอีกเครื่องหนึ่งได้ พบใช้ในโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์มือถือ หรือโทรศัพท์พื้นฐานบางระบบ

แป้นทั่วไปของโทรศัพท์มือถือ

อ้างอิง

แก้
  1. ศัพท์ราชบัณฑิตยสถาน

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้