เอบิซุ

หน้าแก้ความกำกวมวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก เอบิสึ)

เอบิซุ (えびす) อาจหมายถึง