เอทานอล

ชื่อสารเคมีประเภทแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง
(เปลี่ยนทางจาก เอทิลแอลกอฮอล์)
align="center" cellspacing="3" style="border: 1px solid #C0C090; background-color: #F8EABA; margin-bottom: 3px;" colspan="2"

เอทานอล (อังกฤษ: ethanol) หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ (อังกฤษ: ethyl alcohol) (สูตรเคมี C2H5OH) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการนำเอาพืชมาหมักเพื่อเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล จากนั้นจึงเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์ โดยใช้เอนไซม์หรือกรดบางชนิดช่วยย่อย เมื่อทำให้เป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% โดยการกลั่น ส่วนใหญ่ผลิตจากพืช สองประเภทคือ พืชประเภทน้ำตาล เช่นอ้อย บีทรูท และพืชจำพวกแป้งเช่น มันสำปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น

เอทานอล
Ethanol-2D-skeletal.svg
Ethanol-3D-vdW.png
Ethanol flat structure.png
Ethanol-3D-balls.png
ชื่อตาม IUPAC Ethanol
ชื่ออื่น Ethyl alcohol; grain alcohol; pure alcohol; hydroxyethane; drinking alcohol; ethyl hydrate
เลขทะเบียน
เลขทะเบียน CAS [64-17-5][CAS]
PubChem 702
RTECS number KQ6300000
SMILES
InChI
ChemSpider ID 682
คุณสมบัติ
สูตรโมเลกุล C2H6O
มวลโมเลกุล 46.07 g mol−1
ลักษณะทางกายภาพ ของเหลวใสไม่มีสี
ความหนาแน่น 0.789 g/cm3
จุดหลอมเหลว

−114.3 °C, 159 K, -174 °F

จุดเดือด

78.4 °C, 352 K, 173 °F

ความสามารถละลายได้ ใน น้ำ ละลายน้ำได้อย่างดี
pKa 15.9
ความหนืด 1.200 mPa·s (cP) at 20.0 °C
Dipole moment 5.64 fC·fm (1.69 D) (gas)
ความอันตราย
NFPA 704
NFPA 704.svg
3
0
0
 
R-phrases R11
S-phrases (S2) S7 S16
จุดวาบไฟ 286.15 K (13 °C or 55.4 °F)
หากมิได้ระบุเป็นอื่น ข้อมูลข้างต้นนี้คือข้อมูลสาร ณ ภาวะมาตรฐานที่ 25 °C, 100 kPa
สถานีย่อย:เคมี

อุตสาหกรรมเอทานอลแก้ไข

บราซิลเป็นผู้ผลิตเอทานอลอันดับหนึ่งในโลก [1] ข้อมูลปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีโรงงานเอทานอล 11 แห่ง กำลังการผลิตรวม 1.75 ล้านลิตรต่อวัน ขณะที่ความต้องการใช้ในประเทศมีเพียง 800,000 ลิตรต่อวัน [2]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข