เอกซ์เอชทีเอ็มแอล

เอกซ์เอชทีเอ็มแอล (อังกฤษ: XHTML: Extensible Hypertext Markup Language ภาษามาร์กอัปข้อความหลายมิติขยายได้) เป็นภาษามาร์กอัปที่มีลักษณะการใช้งานเหมือน HTML แต่จะมีความเข้มงวดในเรื่องโครงสร้างภาษา โดยมีวากยสัมพันธ์สอดคล้องกับ XML เนื่องจาก HTML นั้นใช้โครงสร้างของ SGML ที่ค่อนข้างยืดหยุ่น ในขณะที่ XHTML นั้นพัฒนาจาก XML ซึ่งเป็นภาษาที่คล้ายกับ SGML แต่เข้มงวดมากกว่า เราสามารถมองว่า XHTML เป็นการแปลง HTML เดิมให้มาอยู่ในโครงสร้างของ XML ก็ได้

XHTML
นามสกุลไฟล์
.xhtml, .xht, .xml, .html, .htm
ประเภทสื่ออินเทอร์เน็ต
application/xhtml+xml
ผู้พัฒนาWorld Wide Web Consortium
รูปแบบMarkup language
แยกสำหรับXML, HTML
มาตรฐาน1.0 (Recommendation),

1.1 (Recommendation),
1.1 SE (Working Draft),
5 (Working Draft),

2.0 (Working Draft)

XHTML 1.0 ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ World Wide Web Consortium (W3C) ในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2543 และกลายมาเป็น W3C recommendation เมื่อ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 อย่างไรก็ตาม XHTML 2.0 จะหยุดภายในสิ้นปี 2552 โดยหวังจะพัฒนา HTML 5 แทนที่[1]

เวอร์ชันของ XHTML

แก้

XHTML 1.0

แก้

XHTML 1.0 เป็นการแปลง HTML 4.01 ให้มาอยู่ในรูปของ XML อย่างไรก็ตาม XHTML 1.0 ยังแบ่งเป็นรุ่นย่อยอีก 3 รุ่น

  • XHTML 1.0 Strict เป็นการแปลง HTML 4.01 ทั้งหมดมาอยู่ในรูป XML
  • XHTML 1.0 Transitional ได้เพิ่มแท็ก HTML ที่ล้าสมัยแล้วนอกเหนือไปจากแท็กของ XHTML 1.0 Strict เพื่อความเข้ากันได้กับเว็บเพจที่ยังใช้แท็กเหล่านี้อยู่ เช่น <center>, <u>, <strike> และ <applet> เป็นต้น
  • XHTML 1.0 Frameset สำหรับการใช้เฟรมของ HTML

XHTML 1.1

แก้

รุ่นล่าสุดในปัจจุบัน เป็นรุ่นปรับปรุงของ XHTML 1.0 Strict โดยตัดแท็กที่ล้าสมัยออกไปทั้งหมด และอนุญาตให้แบ่งส่วนย่อยของ XHTML ด้วย DTD

(ร่าง) XHTML 2.0

แก้

ปัจจุบันยังอยู่ในขั้นตอนการร่างมาตรฐาน และจะหยุดการพัฒนาสิ้นปี 2552

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้